Sludinājums: Miglotājs

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA AMBER ROSE (50103213261)
Termiņš
21.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA AMBER ROSE

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50103213261

Adrese

Jasmīnu iela 6, Grēnes, Olaines nov., Olaines pag., Latvija, LV2127

Tālruņa numurs(-i)

26125137

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskais direktors - Ivars Roze, 29250351, info@amberrose.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Miglotājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

„Atvases”, Salacgrīvas nov., Liepupes pag., LV4023

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

65000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

21/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jasmīnu iela 6, Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., LV2127

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Pasākums 4.,,Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.l.apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecības" ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

520053__0_miglotajatehniskaspecifikacija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv