Rezultāts: Lauku miglotājs

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Z/s "Sintijas" (43601023947)
Uzvarētājs
SIA Amazone (46103001507)
Summa
80 900,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s "Sintijas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601023947

Adrese

"Vairogi", Viesturu pagasts, Rundāles novads, Latvija, LV-3927

Tālruņa numurs(-i)

29241261

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Aivars Borkovskis

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Lauku miglotājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

01/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AR AGRO 43603039552 Varavīksnes, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV3722 Latvija
SIA Amazone 46103001507 Deksnes 9, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321 Latvija
SIA Atvases RK 43603073514 Paulja Lejiņa iela 13/87, Jelgava, LV3004 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Amazone 46103001507 Deksnes 9, Paudures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

80900 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv