Rezultāts: Labības kombains ar hederi

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
DAMBĪŠI, Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība (44101027772)
Uzvarētājs
SIA Konekesko Latvija (LV40003450717)
Summa
322 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

DAMBĪŠI, Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101027772

Adrese

Valkas novads, Ērģemes pagasts, Latvija, LV-4711

Tālruņa numurs(-i)

29116045, 26315047

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

ZS Dambīši īpašnieks Mārtiņš Kreilis, t.29116045, e-pasts:martinsk17@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Labības kombains ar hederi

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA INTRAC LV40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA Konekesko Latvija LV40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "VAKS" LV44103005731 Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV-4201 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Konekesko Latvija LV40003450717 Tīraines iela15, Rīga, LV-1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

322500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv