Rezultāts: Labības kombains

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA Eirastars (44103034105)
Uzvarētājs
POL-AGRA sp.j. (567-000-50-77)
Summa
103 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Eirastars

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103034105

Adrese

Gaujas iela 16, Stepi, Zvārtavas pag., Valkas nov., Latvija, LV-4735

Tālruņa numurs(-i)

20389455

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Lāsma Romanovska

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Labības kombains

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
POL-AGRA sp.j. 567-000-50-77 J.Korneluk, Tadeusz Rzeszowski Polija
SIA Agritech 40103246129 Krasta iela 42, Rīgā, LV-1003 Latvija
SIA Konekeso Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA Valtek 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3042 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
POL-AGRA sp.j. 567-000-50-77 J.Korneluk, Tadeusz Rzeszowski Polija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

103000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv