Rezultāts: Kultivators

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA "Kalnalīves" (43201013290)
Uzvarētājs
Agropoint OŪ (EE101971245)
Summa
15 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Kalnalīves"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43201013290

Adrese

"Kalnalīves", Daukstu pagasts, Gulbenes novads,LV-4430, Latvija, LV-4430

Tālruņa numurs(-i)

26199297

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Andris Doņuks, tālr. 26199297, email - kalnalives@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kultivators

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Agritech" LV40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA "Konekesko Latvija" LV40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
Agropoint OŪ EE101971245 Saaremetsa, Kahu Kula Helme vald Valgamaa68506 Igaunija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Agropoint OŪ EE101971245 Saaremetsa, Kahu Kula Helme vald Valgamaa68506 Igaunija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

15500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv