Rezultāts: Kombinētās pneimatiskās sējmašīnas iegāde

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA STORTENBEKERA UN HOPNERA LAUKSAIMNIECĪBA (40003618048)
Uzvarētājs
Agritech SIA (40103246129)
Summa
122 700,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA STORTENBEKERA UN HOPNERA LAUKSAIMNIECĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003618048

Adrese

"Klalna Kārtiņi" Degoles pagasts, Tukuma novads, Latvija, LV-3140

Tālruņa numurs(-i)

26496028

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63154156

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis, Mečeslavs Lunis, tel.:26496028, e-pasts: shl@infonet.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kombinētās pneimatiskās sējmašīnas iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Busch-Poggensee GmbH Süderstrasse 41, 25767 Albersdorf Vācija
Go tehnika SIA 40003637918 Lielodiņi, Naudītes pagasts, Dobeles novads, LV-3724 Latvija
Agritech SIA 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV 1003 Latvija
Pakavs SIA 48703001414 Aptieka, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV 5135 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Agritech SIA 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV 1003 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

122700 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv