Rezultāts: kombinētā sējmašīna

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "Vizbuļi" (45404004430)
Uzvarētājs
SIA „Dotnuva Baltic” (43603041881)
Summa
70 270,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zemnieku saimniecība "Vizbuļi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45404004430

Adrese

"Vizbuļi", Sēlpils pagasts, Salas novads, Latvija, LV 5232

Tālruņa numurs(-i)

29102260

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Juris Balodītis, tālr. 26544728; vizbuli.selpils@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

kombinētā sējmašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Dotnuva Baltic” 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 Latvija
SIA „Pakavs” 48703001414 “Aptieka”, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija
SIA „Amazone” 46103001507 Kuldīgas nov., Padures pag., Deksne, Deksnes iela 9, LV-3321 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Dotnuva Baltic” 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

70270 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

pareizais iepirkuma priekšmeta nosaukums ir "kombinētā sējmašīna"

Avots: pvs.iub.gov.lv