Rezultāts: Jauns graudu kombains

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Z/s Birzes (48501005090)
Uzvarētājs
SIA Dojus Latvija (40103315280)
Summa
315 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s Birzes

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501005090

Adrese

"Birzes"Vadakstes pagasts Saldus novads LV3895, Latvija, LV3895

Tālruņa numurs(-i)

29240671

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Marats Upenieks, 29240671, birzes1992@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauns graudu kombains

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

06/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
LPKS Latraps 58503007191 Lietuvas iela 16 A, Elejas pagasts Jelgavas novads LV-3023 Latvija
SIA Agribalt 40003947232 Garozas iela 12, Jelgava LV-3002 Latvija
SIA Dojus Latvija 40103315280 "Ceļa zeme"Ķekavas pagsts , Ķekavas novads LV-2123 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Dojus Latvija 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas novads , Ķekavas pagasts LV2123 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

315000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Eiropas savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīsttībai (ELFLA), pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv