Rezultāts: Jaunas pneimatiskās tiešās sējas sējmašīnas iegāde

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA "EGLAT" (42103031168)
Uzvarētājs
ApS "Stroco- Agro" (25317297)
Summa
159 053,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "EGLAT"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103031168

Adrese

"Ozolāji", Lažas pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV3456

Tālruņa numurs(-i)

+371 29342524

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63459045

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Anders Holck Zeltagrauds, +37129342524, anders.ozolaji@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jaunas pneimatiskās tiešās sējas sējmašīnas iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
ApS "Stroco- Agro" 25317297 Viborgvej 50, Voldby, 8450 Hammel, Denmark Dānija
AS "Lytagra" 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV1063 Latvija
SIA "VOMER" 40203014950 "Ezīši" Jaunmārupe, Mārupes nov., LV2166 Latvija
SIA "Pakavs" 48703001414 "Aptieka" Bebru pagasts, Kokneses novads, LV5135 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
ApS "Stroco- Agro" 25317297 Viborgvej 50, Voldby, 8450 Hammel, Denmark Dānija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

159053 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās'

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv