Rezultāts: Jauna sējmašīna

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Z/s Birzes (48501005090)
Uzvarētājs
SIA Vaderstad (40003599461)
Summa
114 949,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s Birzes

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501005090

Adrese

"Birzes"Vadakstes pagasts Saldus novads LV3895, Latvija, LV3895

Tālruņa numurs(-i)

29240671

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Marats Upenieks, 29240671, birzes1992@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauna sējmašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

06/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

29/11/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agritech 40103245129 Krasta iela 42, Rīga LV1003 Latvija
SIA Vaderstad 40003599461 Izstāžu komplekss "Rāmava", Valdlauči LV-1076 Latvija
AS Lytagra 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga LV-1063 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Vaderstad 40003599461 Izstāžu komplekss "Rāmava" Valdlauči , Rīga, LV-1076 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

114949 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Eiropas savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīsttībai (ELFLA), pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv