Rezultāts: Graudu novākšanas kombains

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
z/s Grannes (45401020503)
Uzvarētājs
Dojus Latvija SIA (40103315280)
Summa
280 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

z/s Grannes

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45401020503

Adrese

Pļaviņu novads, Vietalvas pagasts, Jankas, Latvija, LV-5109

Tālruņa numurs(-i)

26347576

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Lauris Saliņš tel.26347576, jankas4@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu novākšanas kombains

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

02/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Dotnuva Baltic SIA 43603041881 Jūrmalas iela 13c,Pinķi, Babītes pagasts, Babītes novads,LV-2107 Latvija
Dojus Latvija SIA 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads , LV-2123 Latvija
Agritech SIA 40103246129 Krats aiela 42, Rīga, LV-1003 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Dojus Latvija SIA 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads , LV-2123 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

280000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv