Rezultāts: Graudu novākšanas kombains

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību EKO BURKĀNS (45403024124)
Uzvarētājs
SIA "DOJUS Latvija" (40103315280)
Summa
303 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību EKO BURKĀNS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403024124

Adrese

Kosmonautu iela 13-27, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 , Latvija, LV-4838

Tālruņa numurs(-i)

29219120

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Arnis Vaļka, ekoburkans@inbox.lv, un projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu novākšanas kombains

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Agritech" 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" 58503007191 Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023 Latvija
SIA "DOJUS Latvija" 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "DOJUS Latvija" 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

303000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv