Rezultāts: Graudu novākšanas kombains

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
GRANTSKALNI, Titoviča Valentīna Viesturu pagasta zemnieku saimniecība (43601013794)
Uzvarētājs
SIA Valtek (LV43603020413)
Summa
165 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

GRANTSKALNI, Titoviča Valentīna Viesturu pagasta zemnieku saimniecība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601013794

Adrese

"Grantskalni", Viesturu pag., Rundāles nov., Latvija, LV-3927

Tālruņa numurs(-i)

29589660

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valentīns Titovičs, m.t. 29589660, grantskalni@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu novākšanas kombains

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Intrac Latvija 40003227920 Rīga, Maskavas iela 458, LV-1063 Latvija
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA Valtek LV43603020413 Jaunbērzi, Сеnu pag., Ozolnieku novads LV-3042 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Valtek LV43603020413 Jaunbērzi, Сеnu pag., Ozolnieku novads LV-3042 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

165000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv