Rezultāts: Graudu novākšanas kombains

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA EKO RABBIT (41503059681)
Uzvarētājs
SIA "INTRAC Latvija (40003227920)
Summa
142 900,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA EKO RABBIT

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503059681

Adrese

Ozolgatve, Salieši, Kalupes pag., Daugavpils nov., Latvija, LV-5450

Tālruņa numurs(-i)

28669606

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Emīls Salītis, tālr.28669606, emils.salitis@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu novākšanas kombains

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dojus Latvija" 40103315280 Ceļa zeme, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 Latvija
SIA "Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA "INTRAC Latvija" 40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "INTRAC Latvija 40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

142900 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Garantijas laiks, atbilstības deklarācija

Avots: pvs.iub.gov.lv