Rezultāts: Graudu novākšanas kombains

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Gunārs Smeilis (10076811432)
Uzvarētājs
SIA Kombainsserviss (40003056788)
Summa
95 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Gunārs Smeilis

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

10076811432

Adrese

Mežmals,s.Solomenka,Maltas pagasts,Rēzeknes novads, Latvija, LV-4630

Tālruņa numurs(-i)

26516803

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Gunārs Smeilis, mob. 26516803

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu novākšanas kombains

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

02/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA kombainsserviss 40003056788 Stradu pag. Gulbenes novads,LV-4417 Latvija
LPKS Latraps 58503007191 Lietuvas iela 16A,Elejas pag.,Jelgavas novads,LV-3023 Latvija
Dojus Latvija SIA 40103315280 Ceļa zeme Ķekavas pag.ķekavas nov.LV-2123 Latvija
Agrario LPKS 48503016385 Spodrības iela 6A,Dobele, Dobeles novads,LV-3701 Latvija
SIA konekesko Latvija 40003450717 Tiraines iela 15, Rīga,LV-1058 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Kombainsserviss 40003056788 Stradu pag. Gulbenes novads,LV-4417 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

95000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv