Rezultāts: Graudu kombains

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
zs "Lati" (40001009473)
Uzvarētājs
SIA Konekesko Latvija (LV40003450717)
Summa
194 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zs "Lati"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40001009473

Adrese

Ezera iela 5, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, Latvija, LV-3251

Tālruņa numurs(-i)

29178881

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks, Aivars Veismanis, 29178881, aivars.veismanis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kombains

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Konekesko Latvija LV40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV 1058 Latvija
SIA Silja LV40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV 2167 Latvija
SIA Valtek LV43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV 3042 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Konekesko Latvija LV40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV 1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

194000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv