Rezultāts: Graudu kombains (2 gab.)

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA Gravas (43201003998)
Uzvarētājs
SIA Konekesko Latvija (40003450717)
Summa
489 900,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Gravas

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43201003998

Adrese

''Gravas'' Jaunannas pag. Alūksnes nov., Latvija, LV 4340

Tālruņa numurs(-i)

26583155

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Māris Avots 26583155 marisavots@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kombains (2 gab.)

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AGRITECH 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV 1003 Latvija
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV 1058 Latvija
SIA DOJUS Latvija 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas nov. Ķekavas pag. LV 2123 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV 1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

489900 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests (LAD)

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv