Rezultāts: Graudu kombainis

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA I.F. Agrar (45403041143)
Uzvarētājs
SIA AGRITECH (LV40103246129)
Summa
259 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA I.F. Agrar

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403041143

Adrese

Lielkažoku iela 3, Skrīveri, Skrīveru novads, Latvija, LV-5125

Tālruņa numurs(-i)

+371 20277166

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītāja Lelde Pole, +371 20277166, project@actusq.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kombainis

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AGRITECH LV40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV- 1003 Latvija
Wüstenberg Landtechnik GmbH 7 CO.KG DE13472101 Am Sculwald 3-5, 25813 Husum Vācija
BUSCH- POGGENSEE GmbH DE221173689 Süderstrasse 41, 25767 Albersdorf Vācija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AGRITECH LV40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV- 1003 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

259000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv