Rezultāts: Graudaugu novākšanas kombains

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA "Kalnalīves" (43201013290)
Uzvarētājs
SIA "Konekesko Latvija" (LV40003450717)
Summa
204 850,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Kalnalīves"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43201013290

Adrese

"Kalnalīves", Daukstu pagasts, Gulbenes novads,LV-4430, Latvija, LV-4430

Tālruņa numurs(-i)

26199297

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Andris Doņuks, tālr. 26199297, email - kalnalives@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudaugu novākšanas kombains

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Agro Silja" LV44103020976 Izstādes iela 8, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126 Latvija
SIA "Dojus Latvija" LV40103315280 "Ceļa Zeme", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
SIA "Konekesko Latvija" LV40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Konekesko Latvija" LV40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

204850 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv