Rezultāts: Graudaugu novākšanas kombains

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAĢIS" (45403014624)
Uzvarētājs
SIA KONEKESKO LATVIJA (40003450717)
Summa
368 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAĢIS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403014624

Adrese

"Bites", Variešu pagats , Krustpils novads, Latvija, LV-5236

Tālruņa numurs(-i)

26416870

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Ārijs Daģis , mobīlai 26416870

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudaugu novākšanas kombains

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA KONEKESKO LATVIJA 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga , LV-1058 Latvija
SIA VALTEK 43603020413 Jaunbērzi,Cenu pagasts , Ozolnieku novads , LV-3042 Latvija
SIA AGRITECH 40103246129 Krasta iela 42, Rīga ,LV-5236 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA KONEKESKO LATVIJA 40003450717 Tīraines iela 15 , Rīga , LV-1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

368000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv