Rezultāts: Graudaugu kombaini (2 gabali)

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
"MEŽALAUKI" Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība (48501015597)
Uzvarētājs
SIA "Konekesko Latvija" (40003450717)
Summa
480 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

"MEŽALAUKI" Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501015597

Adrese

"Mežalauki", Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, Latvija, LV-3852

Tālruņa numurs(-i)

22460791

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašniece Linda Maaga, tālrunis 22460791, e-pasts: mezalauki@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudaugu kombaini (2 gabali)

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

30/10/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA "Silja" 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
SIA "Valtek" 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
SIA "Dotnuva Baltic" 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

480000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv