Rezultāts: Ganību ecēšas

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Rožupes pagasta zemnieku saimniecība "ROŽKRASTI" (41501024628)
Uzvarētājs
SIA ANIV (41503043017)
Summa
1 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Rožupes pagasta zemnieku saimniecība "ROŽKRASTI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501024628

Adrese

"Rožkrasti", Rušenieki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, Latvija, LV-5327

Tālruņa numurs(-i)

28342891

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Saimniecības īpašnieks Andis Cišs : Tālrunis: 28342891; epasts: zsrozkrasti@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ganību ecēšas

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA ANIV 41503043017 ELKSNĪSI SUTRU PAGASTS LĪVĀNU NOVADS Latvija
SIA AGROLATGALE 41502017356 RĪGAS IELA 3 PREIĻI Latvija
SIA LAJA 47103000680 RŪPNIECĪBAS IELA 49A MADONA Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA ANIV 41503043017 ELKSNĪSI SUTRU PAGASTS LĪVĀNU NOVADS Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv