Rezultāts: Frontālais iekrāvējs

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Rožupes pagasta zemnieku saimniecība "ROŽKRASTI" (41501024628)
Uzvarētājs
SIA DOJUS LATVIJA (40103315280)
Summa
10 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Rožupes pagasta zemnieku saimniecība "ROŽKRASTI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501024628

Adrese

"Rožkrasti", Rušenieki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, Latvija, LV-5327

Tālruņa numurs(-i)

28342891

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Saimniecības īpašnieks Andis Cišs : Tālrunis: 28342891; epasts: zsrozkrasti@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Frontālais iekrāvējs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA DOJUS LATVIJA 40103315280 Ceļa zeme Ķekavas novads Latvija LV2123 Latvija
SIA AGRITECH 40103246129 KRASTA IELA 42 RĪGA Latvija
LPKS LATRAPS 58503007191 LIETUVAS IELA 16A ELEJAS PAGASTS JELGAVAS NOVADS Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA DOJUS LATVIJA 40103315280 Ceļa zeme Ķekavas novads Latvija LV2123 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv