Rezultāts: Dakšu pacēlājs – iekrāvējs

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA "LRS Mūsa" (43603000012)
Uzvarētājs
SIA Toyota Material Handling Baltic (40003572062)
Summa
18 560,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "LRS Mūsa"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43603000012

Adrese

"Čikstes", Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931, Latvija, LV-3931

Tālruņa numurs(-i)

29416132

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63922086

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītājs Andris Lismanis, 29403401, lismanis@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Dakšu pacēlājs - iekrāvējs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "ECOTECHNO" 44103082675 Rīgas iela 36 , Valmiera Latvija
SIA "LAADUR Baltic' 40003680535 Ventspils iela 50, Rīga, Latvija
SIA BALTEXIM LV 40103662288 Krasta iela 103, Rīga, LV-1019 Latvija
SIA LOLUS 40103355137 Biķernieku 81-29, Rīga Latvija
SIA REPA 40103012991 Maskavas iela 326, Rīga Latvija
SIA Toyota Material Handling Baltic 40003572062 Laktas iela 12, Rīga Latvija
SIA VIRENDA 40103679513 Vestienas iela 2, Rīga Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Toyota Material Handling Baltic 40003572062 Laktas iela 12, Rīga Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

18560 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Avots: pvs.iub.gov.lv