Rezultāts: Automatizētās slaukšanas iekārta un aprīkojums

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Pubas" (46601011625)
Uzvarētājs
SIA “ProCeva” (40103262284)
Summa
149 800,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Pubas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46601011625

Adrese

"Kļaviņas" Alojas pagasts, Alojas novads, Latvija, LV-4064

Tālruņa numurs(-i)

29194881

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Agris Možvillo, T.29194881, zspubas@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automatizētās slaukšanas iekārta un aprīkojums

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
MXR Teenused OU EE100511473 Paltsamaa Tee 16, 71017, Viljandi, Estland Igaunija
SIA DZIFO 45403039100 Zobeni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202 Latvija
SIA Animal Service 41203055642 Apsītes, Zūras. Vārves pagasts, Ventspils nov. LV-3623 Latvija
SIA “ProCeva” 40103262284 Kaltakalna iela 9, Rīga, LV-1073 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “ProCeva” 40103262284 Kaltakalna iela 9, Rīga, LV-1073 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

149800 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv