Rezultāts: Automātiskās slaukšanas iekārtas

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA "Kalna Tomēni" (44103028880)
Uzvarētājs
SIA "DeLaval" (40003284887)
Summa
249 676,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Kalna Tomēni"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103028880

Adrese

"Kamaldas", Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, Latvija, LV-4729

Tālruņa numurs(-i)

29111243

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis, Juris Bērziņš, 29111243, kalnatomeni@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automātiskās slaukšanas iekārtas

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Animal Service" 41203055642 "'Apsītes", Zūras, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV- 3623 Latvija
SIA "Agrozona" 40003963646 "Mārupītes", Baldones pagasts, Baldones novads, LV-2125 Latvija
SIA "DeLaval" 40003284887 Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "DeLaval" 40003284887 Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

249676 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv