Rezultāts: Augsnes veltnis

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CMC OZOLI" (40003656849)
Uzvarētājs
SIA "SANDIO TEHNIKA" (43603023354)
Summa
14 250,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CMC OZOLI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003656849

Adrese

"Oši", Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212, Latvija, LV-5212

Tālruņa numurs(-i)

22802283

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Jānis Maulis, 22802283, jm@aclatvia.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augsnes veltnis

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOKA" 50003216331 Talsu nov., Lībagu pag., Birzmaļi, "Ražotne", LV-3257 Latvija
SIA "Vaderstad" 40003599461 Rīga, Valdlauči, Izstāžu komplekss "Rāmava", LV-1076 Latvija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGRITRADE R" 42403026857 Rēzekne, Bērzpils iela 34 - 2, LV-4601 Latvija
SIA "SANDIO TEHNIKA" 43603023354 Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Upes iela 41, LV-3018 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "SANDIO TEHNIKA" 43603023354 Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Upes iela 41, LV-3018 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

14250 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv