Rezultāts: Augsnes veltnis

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA Eirastars (44103034105)
Uzvarētājs
SIA Laja (47103000680)
Summa
8 694,21 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Eirastars

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103034105

Adrese

Gaujas iela 16, Stepi, Zvārtavas pag., Valkas nov., Latvija, LV-4735

Tālruņa numurs(-i)

20389455

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Lāsma Romanovska

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augsnes veltnis

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Laja 47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801 Latvija
SIA Mija 43603006617 "Lauktehnika", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Latvija
SIA Agro-Vita 41703004421 Aviācijas iela 8c, Jelgava, LV-3002 Latvija
SIA Voka 50003216331 "Ražotne", Birzmaļi, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3257 Latvija
SIA Agrok 44103098801 Matīšu iela 11, Valmiera, LV-4201 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Laja 47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

8694.21 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv