Rezultāts: Augsnes veltņi

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Bērzpils pagasta zemnieku saimniecība “BĒRZIŅI” (43401000316)
Uzvarētājs
SIA “VADERSTAD” (LV40003599461)
Summa
15 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Bērzpils pagasta zemnieku saimniecība “BĒRZIŅI”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43401000316

Adrese

"Bērziņi", Bērzpils pagasts, Balvu novads, Latvija, LV-4576

Tālruņa numurs(-i)

29189459

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Kaspars Gruduls, tel.26470782; e-pasts: kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augsnes veltņi

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “VADERSTAD” LV40003599461 Izstāžu komplekss “Rāmava”, Valdlauči, Rīga, LV-1076 Latvija
SIA “Konekesko Latvija” LV40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA “INTRAC Latvija” LV40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “VADERSTAD” LV40003599461 Izstāžu komplekss “Rāmava”, Valdlauči, Rīga, LV-1076 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

15000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv