Rezultāts: Augsnes dziļirdinātājs ar sīksēklu sējmašīnu

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
z/s Dzelmes-1 (42101002501)
Uzvarētājs
SIA Konekesko Latvija (40003450717)
Summa
48 375,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

z/s Dzelmes-1

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42101002501

Adrese

Ziedu iela 5-10, Aizpute, Aizputes novads, Latvija, LV-3456

Tālruņa numurs(-i)

26128331

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

z/s īpašnieks Andris Vīdmanis, 26128331, zsdzelmes1@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augsnes dziļirdinātājs ar sīksēklu sējmašīnu

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS LYTAGRA 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA INGTEH 44103084430 Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076 Latvija
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

48375 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv