Rezultāts: Augsnes diski

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA BB Agro (42103050436)
Uzvarētājs
SIA Amazone (46103001507)
Summa
37 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA BB Agro

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103050436

Adrese

Lielarāji, Purmsāti, Virgas pagasts, priekules novads, Latvija, LV3485

Tālruņa numurs(-i)

29155433

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projektu vadītājs Edgars Balodis 29155433 bbagro@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augsnes diski

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Amazone 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts Latvija
OU Jatiina EE101141017 Kauba tee 10, Torvandi, Ulenurme 61715, Tartumaa Igaunija
SIA Silja 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Mārupes novads Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Amazone 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV3321 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

37000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv