Rezultāts: Augsnes apstrādes diski

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " Beliko" (49203003380)
Uzvarētājs
SIA Agritech (LV40103246129)
Summa
35 400,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " Beliko"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49203003380

Adrese

" Bērzkalni", Tumes pagasts, Tukuma novads, Latvija, LV-3139

Tālruņa numurs(-i)

29279245

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Juris Pinete, tel. 29279245, siabeliko@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augsnes apstrādes diski

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agritech LV40103246129 Krasta iela 12, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA Dojus Latvija LV40103315280 Ceļa zeme, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 Latvija
SIA Pakavs LV48703001414 Aptieka, Bebru pag., Kokneses nov., LV-5135 Latvija
SIA Dotnuva Baltic LV43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes nov., LV-2107 Latvija
SIA Vaderstad LV40003599461 Izstāžu komplekss Rāmava, Valdlauči, LV-1076 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agritech LV40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

35400 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv