Rezultāts: Augsnes apstrādes diski

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Bauskas rajona Svitenes pagasta zemnieku saimniecība "ASARĪŠI" (43601026587)
Uzvarētājs
SIA Konekesko Latvija (40003450717)
Summa
41 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Bauskas rajona Svitenes pagasta zemnieku saimniecība "ASARĪŠI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601026587

Adrese

Rundāles nov., Svitenes pag., "Asarīši", LV-3927, Latvija, 3927

Tālruņa numurs(-i)

26491252

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Gundars Saltais, m.t. 26491252, gundarss@tvnet.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augsnes apstrādes diski

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "INGTEH" 44103084430 Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija
AS Lytagra LV50003027691 Maskavas 451, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

41000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv