Rezultāts: Arkls

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
ZS "Skudras" (48701002561)
Uzvarētājs
SIA Armuss (40003118838)
Summa
26 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS "Skudras"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48701002561

Adrese

Skudras, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads, Latvija, LV-5128

Tālruņa numurs(-i)

29106779

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Kārlis Zemešs, karlis.zemess@gmail.com, 29106779

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Arkls

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

08/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Armuss 40003118838 Institūta iela 1C, Ulbroka, Stopiņu novads, Latvija
SIA Dotnuva Baltic 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads Latvija
SIA VBC GRUP 40103256945 Brīvības gatve 195-11, Rīga Latvija
SIA SilJa 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads Latvija
SIA Winkler Baltija 40003367869 Tīraines iela 9, Rīga Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Armuss 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

26000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv