Rezultāts: Arkls

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"Auglīgas zemes" (41203049383)
Uzvarētājs
Wustenberg Landtechnik GmbH (DE134725101)
Summa
46 428,57 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"Auglīgas zemes"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41203049383

Adrese

"Līči", Lībagu pag.,Talsu novads, Latvija, LV-3258

Tālruņa numurs(-i)

26421116

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītāja Tamāra Zoltāne, tālr. Nr. 26421116, tamara@siadundaga.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Arkls

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Wustenberg Landtechnik GmbH DE134725101 Am Schulwald 3-5 25813 Husum Vācija
SIA VBC GROUP 40103256945 Brīvības gatve 95-11, Rīga, LV1039 Latvija
Schroder Landmachinen DE117784098 Heemstrase 51-55, Wildeshausen Vācija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Wustenberg Landtechnik GmbH DE134725101 Am Schulwald 3-5, 25813 Husum Vācija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

46428.57 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Ziemeļkurzemes LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv