Rezultāts: Arkls

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Ildzēni" (42401020008)
Uzvarētājs
SIA „DOJUS Latvija” (40103315280)
Summa
21 690,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Ildzēni"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401020008

Adrese

Liepu iela 12, Rosica, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, 4642

Tālruņa numurs(-i)

28624664

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

konsultants Artūrs Šķesters, tālr.29364196, epasts: arturs.skesters@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Arkls

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „DOJUS Latvija” 40103315280 Ceļa zeme, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
LPKS „LATRAPS” 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
SIA „INTRAC Latvija” 40003227920 Maskavas 458, Rīga, LV-1063 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „DOJUS Latvija” 40103315280 Ceļa zeme, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

21690 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv