Sludinājums: Teleskopiskais iekrāvējs

Publicēts
23.11.2017
23.11.2017
Pasūtītājs
SIA "Ezeres Asni" (48503004884)
Termiņš
07.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Ezeres Asni"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503004884

Adrese

‘’Ezeres Asni’’, Ezeres pag. Saldus nov. , Latvija, LV-3891

Tālruņa numurs(-i)

29115946

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Uldis Buraks, projektu vadītājs, tālr. 29115946, e-pasts: Uldis.Buraks@holding.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Teleskopiskais iekrāvējs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

‘’Ezeres Asni’’, Ezeres pag. Saldus nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

85000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lazdu iela 15, Novadnieku pag., Saldus novads LV-3801

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

517279__0_spec1eateleskopiekrvjs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv