Sludinājums: Miglotājs

Publicēts
23.11.2017
23.11.2017
Pasūtītājs
Vaivari z/s (42101024439)
Termiņš
07.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Vaivari z/s

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42101024439

Adrese

"Vaivari", Nīcas pagasts, Nīcas novads , Latvija, LV-3473

Tālruņa numurs(-i)

29869562

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

z/s īpašniece Mārīte Katlapa, 29869562, naurino@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Miglotājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Vaivari", Nīcas pagasts, Nīcas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

4000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Vaivari", Nīcas pagasts, Nīcas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA pasākuma 4."Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1. apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

517189__0_skmbt223171123158.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv