Sludinājums: Miglotājs

Publicēts
02.10.2017
02.10.2017
Pasūtītājs
Svētes pagasta Z/s „Vilciņi1” (41701000745)
Termiņš
17.10.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 02/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Svētes pagasta Z/s „Vilciņi1”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41701000745

Adrese

"Vilciņi", Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3011

Tālruņa numurs(-i)

29455755

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Oļegs Muntjans, 29335605, olegs@vilcini1.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Miglotājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Vilciņi", Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/07/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

150000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Vilciņi", Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

508359__0_tehn.spec.miglotajs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv