Sludinājums: Graudu novākšanas kombains.(Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar pievienoto cenu aptaujas tehnisko aprakstu)

Publicēts
17.10.2017
17.10.2017
Pasūtītājs
Saimnieciskās darbības veicējs Intars Brūveris (02048111164)
Termiņš
03.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Saimnieciskās darbības veicējs Intars Brūveris

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

02048111164

Adrese

"Gaidas", Druķi, Kūku pagasts, Krustpils novads, Latvija, 5222

Tālruņa numurs(-i)

29738451

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Intars Brūveris, tālruņa numurs 29738451, e-pasts intars.bruveris@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu novākšanas kombains.(Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar pievienoto cenu aptaujas tehnisko aprakstu)

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

„Gaidas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

205000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

03/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: „Gaidas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4.,,Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.l.apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecības"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv