Sludinājums: Graudaugu kombains

Publicēts
13.10.2017
13.10.2017
Pasūtītājs
ZS Sniķeri (40001014351)
Termiņš
27.10.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Sniķeri

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40001014351

Adrese

Kandavas novads. Matkules pag. Sniķeri. , Latvija, LV 3132

Tālruņa numurs(-i)

26177182

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Zemnieku saimniecības ''Sniķeri''īpašnieks Jānis Graudēvics, tālr.26177182, e-pasts-intars94@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudaugu kombains

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

''Sniķeri'', Matkulespagasts, Kandavas novads, LV 3132

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/07/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

270000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

27/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: ''Sniķeri'', Matkules pagasts, Kandavas novads, LV 3132

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumis materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

509692__0_ccf112217.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv