Sludinājums: Arkla iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
13.10.2017
13.10.2017
Pasūtītājs
Oling sia (41503051673)
Termiņš
30.10.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Oling sia

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503051673

Adrese

Parka iela 1, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, Latvija, LV-5451

Tālruņa numurs(-i)

26556021

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Andrejs Višņevskis, tālr.: 26556021, e-pasts andrej-o@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Arkla iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Parka iela 1, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

30/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi vai pa pastu: Parka 1, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5451

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4. Investīcijas materiālajos aktīvos; 4.1 apakšpasākums Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

509709__0_specifarkls.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv