Rezultāts: Sējmašīna. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
Z/s "Azaidi" (41701007438)
Uzvarētājs
AS "LYTAGRA" (50003027691)
Summa
76 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s "Azaidi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41701007438

Adrese

"Azaidi", Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3011

Tālruņa numurs(-i)

26411846

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks, Indulis Balodis, 26411846

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sējmašīna. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

11/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS "LYTAGRA" 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA "Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-3002 Latvija
SIA "AGRITECH" 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA "IVABALTE AGRO" 40103181570 Mārtiņmuiža, Mārupes novads, LV-2167 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS "LYTAGRA" 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

76000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv