Rezultāts: Graudu kombains. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
Z/s "Azaidi" (41701007438)
Uzvarētājs
SIA "Konekesko Latvija" (40003450717)
Summa
244 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s "Azaidi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41701007438

Adrese

"Azaidi", Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3011

Tālruņa numurs(-i)

26411846

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks, Indulis Balodis, 26411846

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kombains. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

11/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dojus Latvija" 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-2123 Latvija
SIA "Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-3002 Latvija
SIA "AGRITECH" 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-3002 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

244000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv