Sludinājums: traktors

Publicēts
23.11.2016
23.11.2016
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība" Senči" (45401020005)
Termiņš
09.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zemnieku saimniecība" Senči"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45401020005

Adrese

Vizbuļi, Sēlpils pagasts, Salas novads, Latvija, LV 5232

Tālruņa numurs(-i)

26544728

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Juris Balodītis, 26544728, vizbuli.selpils@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Vizbuļi, Sēlpils pagasts, Salas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

20/09/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

130000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

09/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vizbuļi, Sēlpils pagasts, Salas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

473790__0_traktoratehniskspecifikcija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv