Sludinājums: Traktors

Publicēts
23.11.2016
23.11.2016
Pasūtītājs
ZS KUPENAS (48501014498)
Termiņš
07.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS KUPENAS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501014498

Adrese

"Kupenas", Rubas pag., Saldus nov., LV-3892 , Latvija, LV-3892

Tālruņa numurs(-i)

26451021

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Lauris Vīksne, 26185584, lv.laurisviksne@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Kupenas", Rubas pag., Saldus nov., LV-3892

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

165000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Kupenas", Rubas pag., Saldus nov., LV-3892

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

473756__0_cenutehniskspectraktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv