Sludinājums: Traktors (1 gab.) saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
09.11.2016
09.11.2016
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lāčplēša grauds" (40003484713)
Termiņš
24.11.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lāčplēša grauds"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003484713

Adrese

"Čuibas 1" , Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads, Latvija, LV5070

Tālruņa numurs(-i)

29239613

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes priekšsēdētājs Ilgonis Rags, mob.29239613, siagrauds@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors (1 gab.) saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Čuibas 1" , Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/03/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

170000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

24/11/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Čuibas 1" , Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv