Sludinājums: Jauns Miglotājs

Publicēts
25.11.2016
25.11.2016
Pasūtītājs
ZS Mežmalieši (41201008677)
Termiņš
09.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Mežmalieši

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41201008677

Adrese

"Mežmalieši" ,Turlavas pagasts,Kuldīgas novads, Latvija, LV-3329

Tālruņa numurs(-i)

29172183

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Aivis Ozols, ozols.aivis@inbox.lv, 29172183

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauns Miglotājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Mežmalieši", Turlavas pagasts,Kuldīgas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

21/03/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

34000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

09/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Mežmalieši" ,Turlavas pagasts,Kuldīgas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD (Lauku atbalsta dienests)

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

474311__0_tehniskaspecifikacijamiglotajs4.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv