Sludinājums: Graudu kombains

Publicēts
25.11.2016
25.11.2016
Pasūtītājs
SIA Auziņas EKO (51503050171)
Termiņš
09.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Auziņas EKO

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

51503050171

Adrese

Auziņas-1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, Latvija, LV-5447

Tālruņa numurs(-i)

26344666

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Intars Kaļva, 26344666, int.kalva@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kombains

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Zemītes, Ošupes pag., Madonas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

135000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

09/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Auziņas-1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

474243__0_TehnSpecifikacijaGrauduKombains.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv