Sludinājums: Graudu kombains

Publicēts
09.11.2016
09.11.2016
Pasūtītājs
Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība "Dzintari" (41501020202)
Termiņš
25.11.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība "Dzintari"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501020202

Adrese

"Dzintari", Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, Latvija, LV-5447

Tālruņa numurs(-i)

26481223

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecības "Dzintari" īpašniece Silvija Razminoviča, tel.26481223,dzintari4@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kombains

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Dzintari", Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

130000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

25/11/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Senlejas iela 6 - 10, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4.Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1.apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

471577__0_SPECIFIKACIJAkombains.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv